www.changepartner.net
НАЧАЛО  |  ФИНАНСИ  |  ТЪРГОВИЯ  |  ОБМЕННИ БЮРА  |  КОТИРОВКИ
ДИЛЪРСКИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА
Час : 05-05-2018 - 08:30:0
Валута : ВСИЧКИ
Курс : ДОГОВАРЯНЕ НА КУРС лeва
Валидност : 30-12-18 - 13:00:00


Валутен конвертор
в реално време »
НОВИНИ
05-01-2014
ПАРЦЕЛИ ОКОЛО БАНСКО
още »


Всички новини »
ПРОМОЦИИ
ТЪРСЕНЕ


© Change Partner 2004

WebDesignBG


ЕТ "Георги Чучулайн" е на валутния пазар от 1996 година и извършва :
 • Обмяна на валута - същата се извършва без комисионна при тесни маржове. Бюрата работят с всички конвертируеми и редки валути, като турска лира, югославски динар, македонски денар, чешка крона, унгарски форинт, кипърска лира, словенски толар, полска злота, израелски шекел, руска рубла, румънска лея и други. Също така работят с излезналите от обръщение евро-валути, стари емисии и монети.

 • Спот сделки

 • Валутни преводи Western Union - изберете ни :
  • Ако искате да получите парите си в събота, неделя и празнични дни
  • Ако искате да получите парите си само за броени минути
  • Ако искате да получите парите си лесно и сигурно
  • Ако искате да изберете валутата, в която предпочитате да получите или изпратите своите пари
   още »

 • Инкасова дейност - фирмата разполага със специализиран транспорт, отговарящ на всички изисквания за сигурност. Притежава лиценз за извършване на инкасова (финансови средства и ценни пратки) и охранителна дейност, издаден от МВР."Georgi Chuchulain" Co. is on the financial market since 1996 and its activities are :
 • Money change and exchange - the company changes money with no comission and low rates. Its branches work deal with all the converting and some uncommon currencies like turkish lira, yugoslavian dinar, macedonian denar, chech krona, hungarian forint, cyprus lira, slovenian tolar, polish zlota, izrael shekel, russian rubla, romanian lea and others. Change Partner's branches work also with the uncirculation euro-money, old issues and coins.

 • Spot deals

 • Western Union money transfers - choose us :
  • If you want to receive your money on Saturday, Sunday and holidays
  • If you want to receive your money for a couple of minutes
  • If you want to receive your money easy and safety
  • If you want to choose the outgoing currency
   more »

 • Money collection - the company has specialized transport, which accords with all the requirements for safety. It has a license for money collecting (financial and other valuables) and guarding, given by the authorities.

тел/факс : 02 / 832 31 04
GSM : 0878 52 83 81
mail : partner@changepartner.net

Магазин и шоурум в София: ул. "Козлодуй" N 19 - срещу митнически терминал 2
тел : 931 12 60

Цетрален склад - Банкя
ул. Стефан Стамболов 21
тел/факс 9972054
Gsm 0878 710 922
Gsm 0878 799 586
mail: partner_sons@abv.bg

Credit / Debit Cards Payment